ADATVÉDELMI ELVEINK

RAK-TÁR TRANS KFT.

Attól az óhajtól vezérelve, hogy mindenben eleget tegyünk a GDPR törvényben lefektetett normáknak az alábbiakban határozzuk meg vállalkozásunk adatvédelmi elveit. Vállalkozásunk alapelvei között a legfontosabb a tisztesség és az átláthatóság elveinek a messzemenő alkalmazása. Azon kívül törekedünk a mindennapi alkalmazások során az alábbi fontos elvekre. Vállakozásunk az Önök adatait megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Mindezen intézkedéseinket hatásos vírusvédelem is támogatja. Amennyiben valami problémája adódna Önt, Önöket az alábbi jogok illetik meg. Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat, az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatóság jogával. Bármely probléma esetén ifj. Agárdi György ügyvezető igazgatóhoz fordulhat. Amennyiben nincs megelégedve az intézkedéssel forduljon a később kinevezendő adatvédelmi tisztviselőhöz, aki korrekt és pártatlan módon fog Önnek segíteni a probléma megoldásában. Az adatvédelmihatóság elérhetősége mellékelve.

A hatóság neve és címe:

NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
1225 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel.: + 36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu